O Nás HISTÓRIA: ORTOPROplus spol. s r. o. vznikla v novembri roku 1995 transformáciou firmy ORTOPRO – Hanuš Hlivka, ktorá bola založená vo februári 1993 ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na výrobu individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok s celoslovenskou pôsobnosťou. ORTOPROplus s.r.o. ako prvé neštátne zdravotnícke zariadenie na Slovensku malo už v čase svojho vzniku uzatvorenú celoplošnú zmluvu s Národnou poisťovňou, ktorá zastrešovala každého pacienta na území Slovenskej republiky. Postupom času svoje zmluvné vzťahy rozšírilo o novovznikajúce zdravotné poisťovne. V súčasnosti má ORTOPROplus s.r.o. uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami. KTO SME: Spoločnosť ORTOPROplus zamestnáva 90 pracovníkov. Každý z pracovníkov zaradený na príslušné pracovisko spĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť v oblasti ortopedicko-protetických pomôcok a svoje vzdelanie prehlbujú účasťou na pravidelných školeniach. Snahou všetkých pracovníkov spoločnosti ORTOPROplus je poskytovať služby nielen včas a kvalitne, ale aj na požadovanej celosvetovej úrovni. Z toho dôvodu zamestnávame ľudí viacerých profesií a to: ortopedických technikov, ortopedických mechanikov, krajčírky, ekonómky, produktových manažérov. Postavenie na trhu: ORTOPROplus spol. s r. o. patrí medzi najväčšie ortopedicko-protetické firmy pôsobiace na Slovensku. V súčasnej dobe dosahujeme v oblasti výroby a aplikácie individuálnych ortopedických pomôcok pevné postavenie nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj v stredoslovenskom a západoslovenskom. Našim najbližším cieľom je rozšírenie a upevnenie činnosti v danom obore v týchto regiónoch. Nájdete nás – Centrála : KONTAKTNÉ ÚDAJE: Obchodné meno: ORTOPROplus, spol. s r.o. Sídlo: Skladná 8, 040 01 Košice IČO: 31715486 DIČ: 2021158744 IČ DPH: SK2021158744 IBAN: SK36 1100 0000 0029 4508 5241 Adresa výdajne zdravotníckych pomôcok: Levočská 2B, 080 01 Prešov Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 06191/2019/OZ-HAR Kód poskytovateľa: P51287134302